כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אברי גוף

כנף
איבר תעופה של העופות.
הכנפיים הינן הגפיים הקדמיות של הציפורים ואיברים אנלוגיים בחרקים, המאפשרים לרובם לעוף. בין כנפיהם של העופות ושל החרקים קיים שוני רב מבחינת מבנה, תפקוד והתפתחות אבולוציונית.
למרות שנוצות מכסות כמעט את כל של העופות, הרי שמטרתן העיקרית היא הרכבת הכנפיים.
המבנה המיוחד של הנוצות מאפשר ליצור משטח נרחב, (דבר המגביר את כוח העילוי) שמשקלו מועט. כנפי העופות התפתחו במשך מאות אלפי שנים מרגליהם הקדמיות של הזוחלים אבותיהם הקדמונים של העופות.