כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

ברירה - סלקציה מלאכותית

סלקציה/ברירה מלאכותית היא שיטה שבה ניתן האדם בוחר לו את ההורים של הדורות הבאים לפי תכונות שבהם הוא מעוניין.
בחיות משק, בד"כ מדובר בתנובת חלב, בכושר הטלת ביצים, בגודל בעל החיים, בעמידות בפני מחלות והאקלים ועוד.
בחיות מחמד בד"כ מדובר על צבעים, גודל ותכונות התנהגותיות.
בכל דור בוחרים את התכונות שמתאימות יותר לאדם ודואגים להרבות את בעל החיים הזה.

הפרטים המותאמים באופן הטוב ביותר לסביבתם בתוך אוכלוסיה של מין מסוים שרידותם וכושר הרבייה שלהם יעלו והם אלו אשר יצליחו ביותר בהעברת הגנים שלהם לדור הבא.