כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

נוצות התעופה

נוצות התעופה - הנוצות הגדולות והחזקות, אשר יוצרות את המשטחים האירודינמיים, המאפשרים את תעופת הציפור.
לנוצות התעופה מבנה טיפוסי הכולל ציר מרכזי קשיח, הקרוי קנה.
לחלקו התחתון של הקנה קוראים קולמוס ואילו חלקו העליון קרוי ניצב.
משני צידי הניצב נפרש הדגל, אשר מהווה את רוב שטח הנוצה.
נוצות התעופה נחלקות לאברות ולסוככות.
jpg