כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

גמול (גוזל גמול)

גמילה הוא מונח המתייחס בעיקר לתהליך השתחררות מתלות במשהו או במישהו.
באופן כללי, מונח זה מתייחס לתהליך השתחררות שכזה מכל סוג שהוא של תלות או התמכרות.

"תוכי גמול" הוא תוכי שנגמל מהוריו ואוכל באופן עצמוני.
לעיון מעמיק ולהרחבה, בקישורים האלה: