כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אנדמי - מקומי - אזור תפוצה מצומצם

 • אנדמי = מקומי, מוגבל למקום מסוים, מוגבל לאזור מסוים, הנמצא במקום אחד בלבד.
  בעולם הטבע, אנדמיות היא מאפיין הכוונה היא למין מסויים, שנמצא באזור תפוצה מצומצם, עם אפיונים אקולוגיים ברורים.
  כלומר שהצמח או בעל-החיים מוגבל בתפוצתו לאזור גאוגרפי מסוים וקטן, והוא לא גדל באופן טבעי בשום מקום אחר בעולם.
  וזאת משום, שברוב המקרים, יש למין האנדמי התנאים שלא נמצאים במקומות אחרים.
  מסיבה זו, מינים אנדמיים, נמצאים תמיד בסכנת הכחדה משום שכל שינוי אקולוגי ולו הקטן ביותר, עלול להשפיע באופן קיצוני ומרחיק לכת.
 • מין אנדמי, הוא מין שנמצא רק בבית גידול מסוים, שאליו הוא מותאם.
  למשל, בחרמון מתקיימים תנאים המתאימים להיווצרות מינים אנדמיים:
  החרמון מבודד משאר ההרים הגבוהים שלידו, על ידי עמקים רחבים ונמוכים.
  החרמון מהווה תחנה דרומית סופית למינים צפוניים רבים.
  התנאים האקולוגיים בחרמון הם יובש, המים לא זמינים משום שהם מחלחלים מהר בקרקע הספוגית (בזלת מוקצפת).
  החרמון משתרע באזור מעבר בין האזור הפיטוגאוגרפי לבין האזור האירנו- טורני לאזור הים- תיכון.
  אזור פיטוגאוגרפי הוא יחידת משנה של ממלכת צמחייה, שהוא אזור גאוגרפי בו יש חפיפה בין סוגים ומינים.