כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

מיקרו אלמנטים

כל עולם החי זקוק לחומרי מזון שונים, בניהם חומרים בכמויות מזעריות ביותר שנקראים - מיקרואלמנטים.
לפעמים הם נקראים יסודות קורט (מיקרו) – הנדרשים בכמויות קטנות (בעיקר בהרכבים של אנזימים, חומרי ארומה וכיוב'): כלור, ברזל, אבץ, מנגן, נחושת, בורון, מוליבדן, אלומיניום .
גם עודף, ולו הקטן ביותר של יסודות המזון האלה, עלול לגרום לעיוותים ולפגיעה פיזיולוגית.