כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

נענוע ותנודות הזנב

נענוע ותנודות הזנב
תוכי שמנענע ומטלטל את זנבו ונשימתו כבדה התנשפות מאומצת או נשימה חנוקה שמתלוות בקשיי נשימה עם חרחור או בלעדיו מעיד על מצב פתולוגי, התוכי חולה ויש למהר לווטרינר.
עם זאת, יש שהתוכים מנענעים בזנבם (ללא התופעות לעיל) תוך כדי שירה או דיבור, אז כמוכן שההתנהגות מעידה על שמחה ושביעות רצון.