כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

הליכה בקצב

הליכה קצבית, כשהראש מוטה כלפי מטה, אל עבר אדם או לעבר תוכי אחר מצביע על תוקפנות שמטרתה להרחיק את ה"יריב" הפוטנציאלי.
לחילופין – הליכה קצבית כשהראש מורם, אל עבר אדם או אל עבר תוכי אחר יכולה להצביע על "הזמנה" למשחק, סינוץ, ליטוף או סתם פינוק.