כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

סינוץ (סירוק, טיפול וטיפוח הנוצות)

סינוץ (סירוק, טיפול וטיפוח הנוצות)
פעולת סירוק הנוצות והטיפול בהן מכונה "סינוץ" (סידור נוצות).
התוכים מסדרים את הנוצות בעזרת המקור והרגליים.

ציפורים מרבות לטפל בנוצותיהן, משום שהנוצות הן מרכיב חיוני באמצעי התעופה והן גם מגינות על הגוף מפני הגשם והקור.
תוכים מסוימים מסדרים נוצות האחד לשני (בעיקר כשמדובר בבני זוג אבל – לא רק!) כאחד מהביטויים לקשרים החברתיים שביניהם.
ואכן סינוץ הדדי מתרחש רק בין תוכים החברים באותה קבוצה (להקה), בעוד שסינוץ עצמי נמשך שניות אחדות, הסינוץ ההדדי עשוי להימשך זמן רב יותר, ונראה כי התנהגות זו תורמת להפגת מתחים בין חברי הקבוצה.
הסינוץ ההדדי נועד גם כדי להסיר את המעטה שעוטה את הנוצות החדשות באותן מקומות שהתוכי לא יכול להגיע אליהן בעצמו.

ומהו המסר של סינוץ עצמי? 
הסינוץ עשוי לשמש ביטוי לתסכול או למבוכה.
האם אין זה מזכיר לכם את תנועת היד בשערותינו במצבים מסוימים?