כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

תנועות הזנב ימינה ושמאלה

תנועות הזנב ימינה ושמאלה
התוכי מביע אי שביעות רצון מנוכחות האדם שעומד בסביבתו.
ניסיות האדם להתקרב אל התוכי ולגעת בו עלול להיתקל בנשיכה הגונה.
התנהגות זו יכולה להיות גם כלפי תוכי אחר לא רצוי שנמצא בקרבתו.