כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

נקישות מקור

נקישות מקור
תוכים מסוימים שירגישו חוסר ביטחון עצמי, מאוימים פיזית או שהם חשים איום בפלישה לתחום המחייה שלהם (טריטוריה) ינסו להתגונן וקודם כל ע"י איום תוך השמעת קולות שבאות לידי ביטוי בנקישות-מקור.
לעיתים נבחין בתנועות גוף נוספות – מתיחת הצוואר והרמת הרגל תוך ניסיון להדוף את הפולש המאיים.
אם הפולש "לא יבין את הרמזים" – עלולה להיות תקיפה המתלווה בנשיכות.