כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

נקישות לשון

כעקרון, נקישות לשון אלו קולות שמביעים ידידות, חברתיות ורצון לקרבה.
אופייני בעיקר אצל קוקטיילים וקקאדו.