כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

נהמה

נהמה:
נהמה או רעש עמום ובד"כ חזק
מעיד על הבעה תוקפנית שמטרתה להזהיר ו/או להפחיד ולהרתיע את הסביבה.
לעיתים הנהמה מלווה בהרחבת אישונים.