כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

העלאת גירה

  • תוכים נוהגים להעלות מזון מהזפק אל הפה ולהאכיל בו את הגוזלים.
  • כאשר הדבר נעשה כלפי בן הזוג הרי שההתנהגות מביעה חיבה ואהדה כלפיו, סוג של חיזור.
  • כאשר מגדלים תוכי בודד, הרי שהוא רואה במגדל את בן זוגו והוא עשוי להתנהג כך כלפיו.
    לפעמים הדבר נעשה ע"י חפץ.