כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

התעטשות

התנהגות רגילה שאין בה משום הבעה כלשהי.
כפי שהדבר קורה אצל כל בעלי החיים שמתעטשים בגלל גירוי במערכת הנשימה וכשחלקיקי אבק חודרים אליו.
פעולת ההתעטשות היא תגובה של הגוף במטרה להוציא את הפסולת הזו מדרכי הנשימה.