כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

פרוגנוטיזם - אי התאמה בין המקור העליון והתחתון

''פרוגנוטיזם" (אי התאמה בין המקור העליון והתחתון)
חוסר התאמה כזה נפוץ בעיקר בתוכי קקדו.
הסיבה אינה ידועה, אבל ההשערות שמדובר במספר גורמים: גנטי, הדגרה לא טובה ושיטת האכלת יד לא נכונה.
התופעה נדירה כאשר התוכי גדל ע"י ההורים.

טיפול – כמו במקור מפוצל משתנה ע"פ חומרת הבעיה וגיל הציפור ושוב כדאי לאבחן ולהיוועץ בווטרינר.'