כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

תוכי פרא (תוכי פראי)

תוכי פרא הוא תוכי שלא חוברת או תוכי שהיה מחוברת ואיבד את תכונות החברות שלו בגלל הזנחה או בגלל שחובר לבן/בת זוג.
תוכים פראים נרכשים למטרה רבייה ולא למטרת "תוכי מחמד".