כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

הטלת מילואים

הטלת מילואים
כך מכנים את ההטלה, כאשר ניסיון הקינון הראשון נכשל עוד בשלביו המוקדמים, מטילה הנקבה ביצה חדשה במקומה ("הטלת מילואים").
בגרעיני הרבייה משתמשים בתכונה זו – מרחיקים מן הקן את הביצה הראשונה עם הטלתה, ומאלצים את בני הזוג להטיל ביצה נוספת.
הגוזלים הבוקעים מטופלים ללא מגע עם אנשים וכך "מרוויחים" גוזלים נוספים באותה עונת הרבייה.