כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

קונברגנציה (אבולוציה מתכנסת)

קונברגנציה (אבולוציה מתכנסת) היא תופעה שבה נוצרות תכונות, איברים או התנהגותיות דומות אצל בעלי חיים שונים, ממשפחות שונות ובאופן בלתי תלוי זה בזה.
קונברגנציה נוצרת כאשר על בעלי החיים שאין בניהם קרבה, מבחינה סיסטמתית / שיטתית פועלים "לחצי" ברירה טבעית חזקים ודומים.
במקרים עוד יותר קיצוניים, הקונברגנציה מתפתחת לאבולוציה מתבדרת, שבה המין הבודד מתפצל למינים שונים כשנוצרות בקבוצות שונות תכונות שמתרחקות זו מזו עם הזמן.

 • דוגמה לקונברגנציה היא קונברגנציה מורפולוגית (מבנה צורת הגוף).
  במקרה כזה, צורת הגוף, או איברים מסוימים, בגופם של בעלי חיים שונים נעשה דומה בגלל לחצי ברירה דומים.
 • דוגמאות לקונברגנציה:
   התפתחות צורת הגוף והסנפירים של כריש, לויתן ודולפין.
   התפתחות קוצים במטפסים ממשפחות צמחים שונות (ורד, קיסוסית).
   יצירת עלים קשים קטנים וירוקי-עד בשיחים ועצים בצמחיית ארץ ישראל.
   פרחים אדומים של עשבים בצמחיית ארץ ישראל.