כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אבולוציה מתכנסת (קונברגרציה)

אבולוציה מתכנסת (קונברגנציה) היא תופעה שבה נוצרות תכונות, איברים או התנהגותיות דומות אצל בעלי חיים שונים, ממשפחות שונות ובאופן בלתי תלוי זה בזה.
אבולוציה מתכנסת נוצרת כאשר על בעלי החיים שאין בניהם קרבה, מבחינה סיסטמתית / שיטתית פועלים "לחצי" ברירה טבעית חזקים ודומים.
במקרים עוד יותר קיצוניים, האבולוציה המתכנסת מתפתחת לאבולוציה מתבדרת, שבה המין הבודד מתפצל למינים שונים כשנוצרות בקבוצות שונות תכונות המתרחקות זו מזו עם הזמן.

 • דוגמה להתכנסות אבולוציונית מתכנסת היא התכנסות מורפולוגית (מבנה צורת הגוף).
  במקרה כזה, צורת הגוף, או איברים מסוימים, בגופם של בעלי חיים שונים נעשה דומה בגלל לחצי ברירה דומים.
 • דוגמאות למורפולוגיה מתכנסת:
   התפתחות צורת הגוף והסנפירים של כריש, לויתן ודולפין.
   התפתחות קוצים במטפסים ממשפחות צמחים שונות (ורד, קיסוסית).
   יצירת עלים קשים קטנים וירוקי-עד בשיחים ועצים בצמחיית ארץ ישראל.
   פרחים אדומים של עשבים בצמחיית ארץ ישראל.