כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אלטרואיסטיות ( זולתניות).

התנהגות אלטרואיסטית / זולתנית, היא הרצון לעזור לזולת, המתבטאת בהתנהגות העושה טוב למישהו אחר ללא תמורה.
התנהגות אלטרואיסטית / זולתנית, היא התנהגות שבה, הפרט מקריב את עצמו למען טובת הכלל.
אצל בעלי חיים רבים קיימת התופעה של "שומר" שעומד במקום גבוה ומזהיר את הקבוצה מפני הסכנה.
ה"שומר" הזה בזמן שהוא עסוק בתפקידו, לא יכול לאכול או לנוח ובכל זאת בוחר להישאר בתפקידו.