כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אבק נוצות

אבק נוצות הוא האבק הלבן המתפזר מהתוכי (לא מכולם) ומשמש כחומר סיכה.
מופיע בכמות גדולה יותר אצל הקאקדו, ג'אקו וקוקטייל, אצל הקקדו הוא מופיע בכמות רבה יותר. 
אבק הנוצות נמצא בין הנוצות והוא מקל על הנוצות להחליק בקלות אחת על גבי השניה, למניעת השחיקה (פעולה שדומה לפעולת השמן).

בעופות מים, ישנה בלוטה מעל הזנב המשמשת לשימון הנוצות גם למניעת חיכוך וחדירת מים לגוף העוף.
זאת כדי לאפשר תעופה טובה לאחר מכן.

יש אנשים שרגישים מאוד לאבק הנוצות (אלרגיים).