כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אפרוח

jpgהאפרוח מגיח מהביצה בעיניים פקוחות, וגופו מכוסה פלומה.
כעבור זמן קצר מאוד, הוא כבר מסוגל ללכת בכוחות עצמו.
כעבור יום או יומיים הם עוזבים את הקן (שבנוי על הארץ) והולכים אחרי אימם. 
אפרוחים נולדים לעופות דוגרי קרקע (עופות מים, תרנגולות, תרנגולי הודו ועוד).

ברוב המקרים, הקן בנוי על הארץ (מלבד ברווז מסויים שבונה את הקן על העץ והאפרוחים נאלצים לקפוץ ממנו למטה).

אפרוח הוא צאצא של עופות מקבוצת עוזבי קן.
כאמור האפרוח בוקע מהביצה כשהוא מכוסה פלומה ועיניו פקוחות.
סמוך מאוד לבקיעת האפרוח הוא די עצמאי ומסוגל לעמוד וללכת על רגליו, לאכול בכוחות בעצמו ללא עזרת הוריו. 
ובכל זאת, ברוב המינים, הוא יהיה תלוי בהוריו לצורך הגנה מטורפים, מציאת מקורות מזון ומחסה ולעתים גם לצורך תהליך החתמה ולימוד התנהגות שתשמש אותו להישרדותו במהלך חייו הבוגרים.

עופות שיש להם אפרוחים הם תרנגולים, שלוים, פסיונים וברווזיים (ברווזים, אווזים וברבורים), יענים (יען, אמו, ננדו), שחפיות ים, סיקסק ועוד.