כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

טבעת סגורה לעומת טבעת פתוחה

טבעת סגורה על רגלהם של התוכים בד"כ עשויות מאלומיניום ומכילות מידע כמו:

  • מספרי זיהוי או אותיות זיהוי.
  • חודש ושנת הבקיעה.
  • שם מגדל או שם חוות הגידול.

למשל אם כתוב על הטבעת: MB 99 IL  2

  • MB = ראשי תיבות של בית הגידול שבו הגוזל בקע.
  • 99 = שנת הבקיעה.
  • IL = ישראל.
  • 2 = חודש הבקיעה.

הטבעות הסגורות מוכנסות לרגלי התוכי לאחר בקיעה בשבי, (טבעות פתוחות ניתנות לענידה בכל גיל).
הטבעות לא מלמדות דבר מלבד גיל וסימון של בית הגידול וניתנים להסרה על ידי חיתוך הטבעת.

כאמור, אלה הן טבעות שאין אפשרות להורידן מהרגל, אלא אם כן חותכים אותן.
את הטבעות האלה עונדים על רגל הציפור עוד בהיותו גוזל, משחילים את הטבעת על הרגל הגמישה של הגוזל ואז כשהוא גדל אי אפשר להוריד אותה בשלמותה, כמו כן אי אפשר לענוד טבעת סגורה על רגלה של ציפור בוגרת משום שהרגל גדולה ואיננה גמישה עוד.

טבעות פתוחות הן טבעות שניתן לענוד ולהוריד אותן מרגלה של הציפור בכל עת שנרצה.
בד"כ משתמשים בה לסימון זוגות של תוכים למטרות מעקבת אחר איכות הרבייה.