כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אברות

אברות - נוצות התעופה הגדולות והחזקות, שנמצאות בשורת הנוצות האחורית ביותר ויוצרות את מרבית שטח הכנף והזנב.
האברות נחלקות לאברות יד, אברות אמה ואברות זנב.
לכל אברה יש קנה עבה יחסית וקשיח.