כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אנדמי

מין צמח או בעל-חיים, שנחשב לאנדמי הוא מין, שקיים באזור תפוצה מצומצם, שעל-פי רוב יש לו גבולות חדים וברורים. 
המין האנדמי הוא מין שמוגבל בתפוצתו לאזור גאוגרפי מסוים וקטן יחסית, ואינו גדל באופן טבעי בשום מקום אחר בעולם. 
מינים אנדמיים רגישים יותר ונמצאים בסכנת הכחדה גבוהה יותר ממינים שאינם אנדמיים, וזאת משום ששינוי אקולוגי באזור מוגבל אחד עלול לגרום להכחדתם.