כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אנתרופומורפיזם/האנשה/פרסוניפיקציה

אנתרופומורפיזם, האנשה/פרסוניפיקציה
אנתרופומורפיזם היא בעצם האנשה.
ייחוס מידות אנושיות לחיות ודוממים.
המושג זהה למושגים האנשה או פרסוניפיקציה שפירושו מתן אופי אנושי לבעלי חיים.
אנתרופומורפיזם היא ייחוס תכונות אנושיות לבעלי-חיים. 
לפעמים יש לנו נטייה לייחס תכונות אנושיות לתוכים שלנו, ושוכחים שהם בעצם בעל-חיים ולא בני אדם.