כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

רצסיבי

רצסיבי - זו היא תכונה גנטית שאניה נשלטת ולא נראית לעין.
תכונה זו לא תמיד עוברת בתורשה לצאצאים, בתלות בהורים.
התכונה הרצסיבית אומנת קיימת בגנים, אבל לא באה לידי ביטוי בתוכי עצמו ולכן לא נראית.
ייתכנו מקרים, שתכונה רצסיבית עשויה לעבור לצאצאים ואז - להיות תכונת דומיננטית שנראית לעין.