כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

מדרג החברתי

המדרג החברתי בקבוצה

מדרג חברתי הוא כלי שפותח בידי חוקרים כדי לבטא את ההבדלים ביחסי כוחות בין פרטים המנצלים משאבים משותפים.
אצל תוכים, קיים מדרג חברתי בין חברי הקבוצה.
המדרג לפיו התוכי הראשון בכיר מכולם, השני בכיר מכולם חוץ מאשר מהראשון, השלישי בכיר מכולם חוץ מאשר מהראשון ומהשני וכך הלאה.
במדרג החברתי של התוכים, אין שני פרטים בעלי דרגה זהה.
בעימות ישיר בין שני פרטים על המקום הטוב יותר ללינת לילה (הענף הגבוה ביותר שבעץ) או על משאבים מוגבלים, כגון: מזון או רבייה, הבכיר צפוי להשיג חלק גדול יותר, או אף למנוע מן הנחות את הגישה לאותו משאב.

מקור: רוני אוסטרייכר