כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

תוכי גמול

גמילה הוא מונח המתייחס בעיקר לתהליך השתחררות מתלות במשהו או במישהו.
באופן כללי, מונח זה מתייחס לתהליך השתחררות שכזה מכל סוג שהוא של תלות או התמכרות.
"תוכי גמול" הוא תוכי שנגמל מהוריו ואוכל באופן עצמוני.

ראה גם בקישורים האלה:

  1. ההבדל בן גוזל גמול לבין גוזל לא גמול
  2. גמילה נכונה ולא גמילה כפויה