כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

פנוטיפ

הפנוטייפ - הוא הביטוי הגלוי של התכונות הגנטיות הנראה לעין. בעצם זה כל מה שאתה יכול לראות על התוכי, כמו: צבע, צורה ואפילו - התנהגות.
הפנוטייפ - הביטוי הגלוי של הגנים הוא תוצאה של אינטראקציה מתמדת בין התורשה לסביבה.
ישנם מקרים שבהם מתקיימת זהות בין הגנוטייפ לפנוטייפ, לדוגמה: צבע נוצות לבן או צהוב או צבע העיניים. 
ישנם מקרים נוספים שבהם הפנוטייפ איננו מאפשר לדעת מהו הגנוטייפ. לדוגמה: תוכי צהוב (הגנים עשויים להיות מורכבים מאללים זהים של נוצות צהובות או מאלל צהוב ומאלל לבן)
תכונה התנהגותית ש”חבויה” בגנים עשויה להתגלות בגיל מבוגר יותר כתוצאה של אינטראקציה עם הסביבה: לדוגמה הנטייה לדיכאון או לתוקפנות נישאת גנטית, אבל עשויה לפרוץ כתוצאה של משבר.