כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אָדַפְּטַצְיָה (התאמה)

  • התאמה בין האורגניזם מבחינת מבנהו, תכונותיו ואורח חייו, לבין הסביבה בה הוא מתקיים.
  • תהליך אבולוציוני המביא להופעת תכונות המשפרות את יכולת האורגניזם להתקיים ולהתרבות תחת מכלול תנאי סביבה מסוימים. האדפטציה היא תוצר הברירה הטבעית לפי המודל הדארוויניסטי.
  • היבט של צורה, תפקוד או התנהגות העוזר לאורגניזם לשרוד ולהתרבות תחת תנאי סביבה מסוימים.