כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

הכלאה (היברידיזציה)

  • הכלאה או היברידיזציה, היא התוצאה (צאצא/הדור הבא) של זיווג של שני זנים שונים. 
  • הכלאות הן בדרך כלל לא פוריות ואז הן נקראות "פרדות".
  • כדי שההכלאות תהיינה פוריות חייבת להיות קרבה גנטית, ככל שזו קרובה יותר - יהיו תוצאות ההכלאה פוריות יותר.
  • "הכלאה רציפרוקלית", היא הכלאה כאשר לאב יש תכונה מסויימת ולאם תכונה אחרת ומזווגים בין שני בני הזוג.
    ו"הכלאה נוספת" עם היפוך תכונות בין ההורים. 

  • "הכלאה עצמית", זוהי הכלאה המשמשת ליצירת זן טהור. 
    זו הכלאה של פרט עם עצמו (בד"כ מדובר בצמחים) או עם פרט אחר בעל אותו מידע תורשתי.