כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

הטרוזיגוטי

הטרוזיגוטיות היא מונח בגנטיקה המבטא שוני בין אללים ביצורים דיפלואידים.
יצור הוא הטרוזיגוט בגן מסוים אם הוא בעל שני אללים שונים באותו לוקוס. לפי הגנטיקה הקלאסית או המנדליאנית האלל הדומיננטי יהיה זה שהתכונה שהוא מקודד אליה תבוא לידיי ביטוי במראה. לשם המחשה ניקח גן בעל 3 אללים פוטנציאליים : C,B,A. בכל פרט יכולים להיות צירופים שונים של אללים. אם שני האללים זהים, פרט זה יהיה הומוזיגוט בגן זה, למשל : BB. לחילופין פרט יכול להיות הטרוזיגוט בגן זה, למשל : AC, או BA.