כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

הומוזיגוטי

טהור לתכונה גנטית אחד. שני הפקטורים הזוגות הם דומיננטיים או רצסיביים.
פרט הוא הומוזיגוט לגן כלשהו אם שני האללים של הגן המצויים בו הינם זהים. כלומר, הוא נושא שני עותקים של אותו אלל - אחד שמקורו באב ואחד שמקורו באם.
ביצורים דיפלואידים (בעלי שני עותקים של הגנום), כל פרט נושא שני עותקים של כל גן, אחד מקורו באב ושני מקורו באם. הפרט הנושא שני עותקים זהים של אותו הגן נקרא הומוזיגוט ביחס לגן זה, אם הוא נושא שני עותקים שאינם זהים הפרט ייקרא הטרוזיגוט.
פרטים שהם הומוזיגוטים בכל הגנום נקראים זן טהור. ניתן לקבוע האם פרט הינו הומוזיגוט בכל אתר בגנום (לוקוס) שהינו פולימורפי, כלומר בעל יותר ממופע יחיד של האלל, ולאו דווקא באזורים המקודדים המכונים גנים.