כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

דומיננטי

דומיננטי - תכונה גנטית שלטת שנראית לעין. תכונה זו עוברת בתורשה לצאצאים כמעט בכל זיווג.
בניגוד לתכונה הרצסיבית שאומנם קיימת בגנים אבל לא באה לידי ביטוי ולכן לא נראית.
תכונה רצסיבית עשויה לעבור לצאצאים ואז - להיות תכונת דומיננטית שנראית לעין.