כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

סינוץ

סירוק, טיפול וטיפוח הנוצות.
פעולת סירוק הנוצות והטיפול בהן מכונה "סינוץ" (סידור נוצות). התוכים מסדרים את הנוצות בעזרת המקור והרגליים. תוכים מסוימים מסדרים נוצות האחד לשני (בעיקר מדובר בבני זוג אבל - לא רק!) כאחד מהביטויים לקשרים החברתיים שביניהם. ואכן סינוץ הדדי מתרחש רק בין תוכים החברים באותה קבוצה, ונראה כי התנהגות זו תורמת להפגת מתחים בין חברי הקבוצה.
הסינוץ ההדדי נועד גם כדי להסיר את המעטה שעוטה את הנוצות החדשות באותן מקומות שהתוכי לא יכול להגיע אליהן בעצמו.

לפעולה זו יש תפקיד נוסף והוא מיסוס ויטמינים מסדרת ה- D בשמן, שנמצא בנוצות, והחזרתו לגוף התוכי.