כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אבולוציה

  • התפתחות הדרגתית, בת דורות רבים, בתכונות אנטומיות, מורפולוגיות ופיסיולוגיות של אורגניזמים, הגורמת להיווצרות אורגניזמים מורכבים יותר מפשוטים יותר.
  • אבולוציה - סך כל התהליכים ביצורים חיים, שמביאים לשינויים בתכונות המורשות מהורים לצאצאים. האבולוציה המתרחשת לאורך ציר הזמן, היא תוצאה של לחצי סלקציה ותהליכי אקראי שנותנים יתרון לתכונות מסוימות מתוך אוכלוסייה מגוונת של תכונות. מגוון התכונות באוכלוסייה נוצר כתוצאה ממוטציות אקראיות, החלות בחומר התורשה (DNA). במהלך האבולוציה נוצרות ונעלמות קבוצות של יצורים חיים בעלי אוסף מסוים של תכונות, והיא הכוח הדוחף לשינויים ביוטיים וליצירה של מגוון מינים. תורת האבולוציה מניחה יצירה קדמונית של אורגניזם יחיד או של מספר אורגניזמים קטן מאד, מהם התפתחו כל היצורים החיים, בעבר וכיום, במהלך מיליארדי שנים.
  • אבולוציה מתבדרת/התבדרות (Divergence) - תהליך אבולוציוני במהלכו נוצרות תכונות מאוד שונות ביצורים שמוצאם משותף. אבולוציה מתבדרת נוצרת כשעל אוכלוסיות שונות של אותו מין פועלים לחצי סלקציה מאוד שונים; או שתהליכי אקראי משמרים תכונות שונות באוכלוסיות שאינן מכליאות ביניהן ישירות ונוצרת סחיפה גנטית.
  • אבולוציה מתכנסת/התכנסות (Convergence) - יצירה של תכונות משותפות אצל יצורים ממוצא שונה ובאופן בלתי תלוי זה בזה. אבולוציה מתכנסת (קונברגנציה) נוצרת כאשר על יצורים שאינם קרובים זה לזה מבחינה סיסטמטית פועלים לחצי סלקציה חזקים ודומים. ככל שסביבת החיים קיצונית יותר וככל שחולף זמן רב יותר במהלכו חשופים היצורים לתנאי הסביבה הקשים, כך רב הסיכוי להיווצרות של קונברגנציות. דוגמאות: קוצים מאונקלים במטפסים ממשפחות צמחים שונות (ורד, קיסוסית); עלים קשים, קטנים וירוקי-עד בשיחים ועצים בצמחית הארץ; פרחים אדומים של עשבים בצמחית הארץ.