כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

תטולה

תטולה = כלל הביצים שהוטלו בקן, והן מודגרות ביחד.
במילים אחרות: מספר הביצים במחזור רבייה אחד, כלומר, מספר הביצים שנקבת העוף/ציפור מטילה ודוגרת עליהן.
או במילים אחרות: מספר הביצים, שהוטלו ע"י נקבה אחת במחזור דגירה אחד.
גודל התטולה איננו קבוע, ומושפע מגורמים שונים כגון: זמינות המזון, אורך היום והמצב הפיסי של הנקבה המטילה.