כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

סדר נקירה

סדר נקירה (peciking order) - מבנה חברתי שבו כל פרט מחפש את הנחות ממנו כדי לנקר אותו.
מונח שמייצג את ההררכיה בלהקת תרנגולות, או כל עוף להקתי אחר.
סדר זה מושג לאחר מאבקים ונקירות בקרב להקה חדשה עד להתבססותו.
הסדר ישאר קבוע עד שיתווסף פרט חדש או יגרע פרט קיים בלהקה.
סדר זה מכונן רוגע בלהקה ויוצר מדרג בגישה למזון ומים כך שנמנעת מריבה בכל פעם שמוגש מזון.